הפוטנציאל הלא-ממומש של יחסי ישראל עם מדינות ערב

נובמבר 2018
/ ישראל והמזרח התיכון

סיכום כנס של מיתווים – המכון הישראלי למדיניות חוץ-אזורית והמכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס, שהתקיים ב-29 במאי 2018 בירושלים.

ב-29 במאי קיימו מכון מיתווים ומכון דיוויס כנס משותף באוניברסיטה העברית בירושלים על הפוטנציאל הלא-ממומש של יחסי ישראל עם מדינות ערב. הכנס התמקד במיפוי שיתופי הפעולה הקיימים בין ישראל למדינות ערב, זיהוי הפוטנציאל העתידי שביחסים, וניתוח הזיקה בין היחסים האזוריים של ישראל למצב היחסים עם הפלסטינים. הכנס כלל הרצאה מרכזית מאת ח"כ יצחק הרצוג )יו"ר האופוזיציה, המחנה הציוני( ומושבים שעסקו בשיתופי פעולה אזרחיים, כלכליים ומדיניים בין ישראל למדינות ערב. הכנס נערך במסגרת פרויקט של מכון מיתווים בנושא, והוצגו בו מסקנות ותובנות ממחקרים שכתבו חברי צוות חשיבה במסגרת הפרויקט. מסמך זה מסכם את עיקרי הכנס.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון