הפלסטינים אזרחי ישראל ויחסי ישראל עם האזור: המלצות למדיניות ולכיווני פעולה

אפריל 2014
סיכומי כנסים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

ב-3 באפריל 2014 קיימו מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית ויוזמות קרן אברהם סדנה בירושלים בנושא "הפלסטינים אזרחי ישראל ויחסי ישראל עם האזור". היה זה המשך לסדנת שקיימו הארגונים, בשיתוף המוסד האקדמי נצרת, בינואר 2014 בנצרת.

בסדנה השתתפו כעשרים מומחים יהודים וערבים, אשר הציעו המלצות למדיניות ולכיווני פעולה ביחס לשלוש זירות הפעילות של אזרחי ישראל הערבים-פלסטינים בנושאי חוץ: מדיניות-החוץ הרשמית של מדינת ישראל; מדיניות-חוץ נבדלת של החברה הערבית; ופעילות חברה אזרחית לקידום שלום והשתלבות אזורית.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון