הצעדים הבאים לקראת יישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני

מאי 2015
סיכומי כנסים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

מיד עם הקמתה של הממשלה ה-34 כינסו מיתווים – המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית וקבוצת המשבר הבינלאומית סדנת תכנון-מדיניות שעסקה בצעדים הבאים לקראת יישוב הסכסוך הישראלי-פלסטיני. בסדנה, שהתקיימה בירושלים ב-7 במאי 2015 ,השתתפו למעלה מ-30 מומחים, ובהם נציגי מכוני מחקר, משרדי ממשלה, שגרירויות זרות, כלי תקשורת, וארגונים בלתי-ממשלתיים. מסמך זה מסכם את הנקודות המרכזיות שעלו בדיון.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון