השלכת חימום היחסים בין ישראל ותורכיה על מדיניות ישראל באגן הים התיכון

יוני 2022
ניירות מדיניות והמלצות / ישראל והמזרח התיכון

מסמך זה מתמקד באתגרים ובהזדמנויות שמציבה מגמת חימום היחסים בין ישראל ותורכיה בפני מדיניותה של ישראל באגן הים התיכון. המסמך מבוסס על עיקרי הדברים שעלו במפגש האחד עשר של קבוצת המחקר והמדיניות על ישראל באגן הים התיכון שהתקיים בזום ב-24 במאי 2022, ביוזמת מכון מיתווים, מכון דיוויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית והמרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה. מסמך זה אינו מייצג הסכמות בין כלל המשתתפים בדיון.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון