התכנון המדיני-אסטרטגי במשרד החוץ: מדוע לא יושמו המלצות ועדת וינוגרד – איתמר כהן

כל הפרסומים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2011 שפורסם במאי 2012 קבע כי לא יושמו המלצות דו"ח ועדת וינוגרד בתחום התכנון המדיני-אסטרטגי במשרד החוץ, אשר קראו ל"חיזוק מרכיבי החשיבה והתכנון המדיני במטה המקצועי של משרד החוץ במסגרת קבלת ההחלטות הלאומיות בסוגיות מדיניות-ביטחוניות". זאת, על אף שוועדת ליפקין-שחק, הוועדה שגיבשה תכנית מפורטת ליישום המלצות דו"ח וינוגרד קבעה ש"יש להכיר ביכולותיו הייחודיות של משרד החוץ בעיצוב מדיניות החוץ הישראלית", ועל אף שמשרד החוץ עצמו קבע ש"חיזוק המימד המדיני והטמעתו בביטחונה הלאומי של ישראל" הוא מטרה חשובה במיוחד. נראה שגם היום, לאחר למעלה מארבע שנים מפרסום דו"ח וינוגרד, משרד החוץ לא ממלא תפקיד משמעותי מספיק במדיניות-החוץ הישראלית. ד"ר אלון ליאל, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ, מסביר בראיון למיתווים מדוע.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון