חוק מערך החוץ: דרך להעצמת הדיפלומטיה הישראלית?

יולי 2015
סיכומי כנסים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

ב-29 ביולי 2015 קיימו מכון מיתווים והאגודה הישראלית לדיפלומטיה סדנת-מומחים בנושא הצעת חוק מערך החוץ כדרך לחיזוק הדיפלומטיה הישראלית. המפגש התקיים במשרד החוץ בירושלים, בהשתתפות כשלושים מבכירי משרד החוץ בעבר ובהווה, ח"כים לשעבר, וחוקרים.

מערך החוץ הישראלי נמצא במשבר, שהלך והחריף בחודשים האחרונים עקב הפיצול הנוסף בסמכויות משרד החוץ. הדרך להעצמת הדיפלומטיה הישראלית מחייבת תהליכי שינוי במערך החוץ עצמו ובמעמדו בתהליכי קבלת ההחלטות. אחד האמצעים לכך הוא הסדרת מעמד משרד החוץ באמצעות חקיקה, בדומה למצב הנהוג לגבי גופים מרכזיים אחרים בישראל ולגבי מרבית משרדי החוץ במדינות המובילות בעולם. לאורך השנים, הוצגו בכנסת מספר הצעות חוק בנושא, אך אלה מעולם לא הבשילו לכדי חקיקה של ממש.

לקראת דיון מחודש בנושא בכנסת ה-20, התמקדה סדנת-המומחים בשאלות הבאות: האם ישראל זקוקה לחוץ מערך החוץ? מה נעשה עד היום לשם קידום הנושא ומדוע זה לא הוביל לכדי חקיקה? מה צריך לכלול חוק מערך חוץ וכיצד ניתן לקדם את אישורו בעתיד? אלו דרכים נוספות, מלבד חקיקה, יכולות לסייע בהעצמת הדיפלומטיה הישראלית? מסמך זה מסכם את הנקודות העיקריות שעלו בדיון.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון