יחסי ישראל-מרוקו: הזדמנויות לקידום שיתופי פעולה

יולי 2018
סיכומי כנסים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

ב-18 ביולי 2018, קיים מכון מיתווים סדנת מומחים בנושא יחסי ישראל-מרוקו, בהתבסס על מחקר שכתבה עינת לוי במסגרת צוות חשיבה של המכון. בסדנה השתתפו נציגי חברה אזרחית ומשרד החוץ, חוקרים, אנשי עסקים, ואנשי תרבות ומורשת. בפתח הסדנה הציגה עינת לוי את עיקרי מחקרה, ולאחר מכן התקיים דיון בו הוצגו שיתופי פעולה אזרחיים מגוונים עם מרוקו, וזוהו מפתחות להצלחה וחסמים שמונעים את מימוש פוטנציאל היחסים. מסמך זה מסכם את עיקרי הדיון.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון