ישראל במזרח התיכון לקראת 2018

ינואר 2019

כאשר בוחנים את מדיניות-החוץ של ישראל במזרח התיכון, יש לעשות אבחנה ברורה בין מה צריכה להיות – או מה היינו רוצים שתהיה – מדיניות-החוץ של ישראל, ובין מה שצפוי בפועל. למרבה הצער, הפער בין מה שצריך להיות ומה שקרוב לוודאי שיהיה הוא גדול מאוד. הן במסגרת המחקר שעליו אני עובד בימים אלו, הבוחן את היחסים החשאיים בין ישראל, מדינות ומיעוטי המזרח התיכון, והן במסגרת צוות מחקר שפעל ב-2017 במכון מיתווים ובחן את יחסי ישראל עם שש מדינות באזור, עולה נקודה מרכזית אחת: מימושו של פוטנציאל היחסים בין ישראל למדינות האזור תלוי בפתרון, או בהתקדמות לקראת פתרון, של הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון