ישראל בעיני העולם הערבי

סיכומי כנסים / תהליך השלום הישראלי פלסטיני

ד"ר עבדאללה סואלחה, מנהל המרכז ללימודי ישראל בירדן, היה הדובר המרכזי בכינוס שקיים מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית בירושלים באוגוסט 2015 .הכינוס התמקד בשיח כלפי ישראל בעולם הערבי ובאפשרויות לעידוד שיתוף פעולה אזורי. בכינוס נשאו דברים גם ח"כ קסניה סבטלובה, המחנה הציוני; מר כמאל חסאן, עמית-מדיניות במכון מיתווים; וד"ר נמרוד גורן, ראש מכון מיתווים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון