כיוונים אסטרטגיים לישראל אל מול מזרח תיכון מתפורר

פברואר 2019
/ תהליך השלום הישראלי פלסטיני

ישראל נמצאת כיום באזור המתאפיין בטלטלה ותהליכי שינוי. מדינות שכנות קורסות, כוחות אזוריים חדשים צוברים עוצמה, וארה"ב נסוגה מתפקידה הקודם כנותנת החסות הביטחונית למזרח התיכון. התפתחויות אלו מציגות בפני ישראל סיכונים והזדמנויות חדשים. לאור זאת, מיתווים – המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית, קרן פרידריך אברט וה-Institute East Middle כינסו בוושינגטון די. סי. דיון שולחן עגול שהתמקד בכיוונים האסטרטגיים של ישראל במזרח-התיכון בתקופה רבת-שינויים זו. הדיון התמקד בהשלכות המצב הפוליטי בישראל והקיפאון בתהליך השלום על מעמדה של ישראל באזור, ובעתיד היחסים בין ישראל לארה"ב, אירופה והעולם הערבי אל מול הדינמיקה האזורית משתנה ומאזני הכוחות החדשים במזרח-התיכון. הדיון נערך ב-20 בנובמבר 2015, בהשתתפות כעשרים דיפלומטים, פוליטיקאים וראשי מכוני מחקר ומדיניות מישראל, גרמניה, וארה"ב. מסמך זה מסכם את הנקודות העיקריות שעלו בדיון ואת ההמלצות שהשמיעו המשתתפים בו. הוא איננו משקף הסכמות כלשהן מצד כלל המשתפים ואת עמדות הגופים המארגנים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון