כיצד להפוך את יוזמת השלום הערבית לתמריץ יעיל יותר לשלום?

פברואר 2019
/ תהליך השלום הישראלי פלסטיני

כמעט 14 שנה לאחר שהוצגה לראשונה, ליוזמת השלום הערבית עדיין יש פוטנציאל לשמש מרכיב מרכזי בניסיונות ליישב את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זאת, למרות היעדר תגובה רשמית מישראל ביחס אליה. הליגה הערבית מאשררת את היוזמה שוב ושוב. הקוורטט נפגש תדיר עם ראשי מדינות ערב בניסיון לקדם אותה. מזכיר המדינה האמריקאי ושרת החוץ האירופית מדגישים את חשיבותה. ועל פי הסקר האחרון של מכון מיתווים, הציבור הישראלי רואה ביחסים נורמליים עם מדינות ערב את התמריץ היעיל ביותר לקידום השלום. ואולם, מאז הוצגה היוזמה ב-2002, חלו שינויים משמעותיים במזרח התיכון, אשר מעוררים ספקות לגבי מידת הרלוונטיות שלה אל מול המציאות האזורית של ימינו. זאת, דווקא בתקופה בה יש הבנה גוברת בישראל של חשיבות הממד האזורי בתהליך השלום, למרות חוסר מודעות מספיק לעצם קיומה של היוזמה ולתוכן שלה. לאור זאת, התכנסו 25 מומחים, מתחומי האקדמיה והמדיניות, לדיון שבחן כיצד ניתן להפוך את היוזמה לתמריץ אזורי יעיל יותר לשלום. הדיון נסב סביב סוגיות הנוגעות למודעות הציבורית ליוזמה, ולמידת האטרקטיביות והישימות שלה. מסמך זה מסכם את הנקודות שעלו במהלך הדיון, ואינו משקף קונצנזוס בין המשתתפים או את עמדות הארגונים המארחים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון