כיצד לשפר את פעילות הכנסת בתחום יחסי החוץ?

מאי 2018
סיכומי כנסים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

מכון מיתווים והשדולה לחיזוק מערך החוץ קיימו ב-22 במאי 2018 דיון על פעילות הכנסת בתחום יחסי החוץ והדרכים לשפר אותה. הדיון התבסס על מחקר מאת ניצן הורוביץ שהתפרסם במכון מיתווים, ונידונו בו הצורך להגביר את העיסוק של הכנסת והח"כים בנושאי חוץ, להקים ועדה ייחודית בכנסת ליחסי חוץ, להדגיש את חשיבות הדיפלומטיה הפרלמנטרית ולהעלות את המודעות הציבורית לכך, לעודד את הכנסת לפתח סדר יום עצמאי בנושאי חוץ, ולהעלות לתודעה הציבורית את חשיבות עיסוק הכנסת והח"כים בנושאי חוץ.

בדיון נשאו דברים ח"כ נחמן שי (ראש השדולה לחיזוק מערך החוץ), ניצן הורוביץ (ח"כ לשעבר ועמית מדיניות במכון מיתווים), ד"ר נמרוד גורן (ראש מכון מיתווים), ח"כ חיים ילין (יש עתיד), יעקב ליבנה (האגודה הישראלית לדיפלומטיה, משרד החוץ), ח"כ יצחק הרצוג (המחנה הציוני), שי כהן (היועץ המדיני לכנסת, משרד החוץ), ח"כ עליזה לביא (יש עתיד), ח"כ מיכל בירן (המחנה הציוני) ד"ר רונן הופמן (לשעבר ח"כ וראש ועדת המשנה לענייני חוץ והסברה), ודפנה קפלנסקי (ראש תחום בינלאומי בחטיבה לקשרים בינלאומיים של הכנסת). מסמך זה מסכם את עיקרי הדיון, אך אינו משקף בהכרח הסכמות בין כלל המשתתפים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון