כלכלה כחולה במזרח הים התיכון: אקלים, אנשים ושגשוג אזורי

הדס גן-פרקל אפריל 2024
ניירות מדיניות והמלצות / קיימות אקלימית מדינית

המסמך עוסק בהגדרת מהי כלכלה כחולה לעומת כלכלה ימית, וקובע את עקרונותיה בהקשר האזורי של מזרח הים התיכון. מאחר וכלכלה כחולה היא כזו שמשפרת את רווחת האדם על ידי שמירה על המשאב הסביבתי לדורות הבאים, הפן הסביבתי-אקלימי והפן החברתי-אנושי שלה, שזורים ותלויים זה בזה. שתי הבנות חשובות עומדות במרכז הדיון. הראשונה היא שהקשר ההדוק, ואף התלות של רווחת האדם בתפקוד בריא של הים, מצביע על החשיבות והצורך בהשקעת מאמצים לניהול הסביבה הימית, כך שיתמכו הן בשגשוג כלכלי והן בשמירה על המערכת הטבעית הנחוצה לחיים מקיימים. ההבנה השנייה היא שאימוץ הפרדיגמה של כלכלה כחולה כגישה שבאופן אינהרנטי דורשת שיתוף פעולה אזורי, יאפשר יישום מושכל וניצול מלא של יתרונות הכלכלה הכחולה האזורית, אולי אף טרם ביסוסה באופן עצמאי בכל מדינה. המסמך בוחן סקטורים שונים של הכלכלה הכחולה שיש בהם הפוטנציאל להוביל את הטמעת הפרדיגמה של כלכלה כחולה מקיימת ואזורית תוך התמקדות בתחומי תיירות אקולוגית ושמירת טבע. בסיומו הוא מציע עקרונות מנחים והמלצות מדיניות שיקדמו את המעבר מכלכלה ימית לכלכלה כחולה. אימוץ גישה זו של כלכלה כחולה תתמוך בשגשוג וחוסן אזורי, רווחה וביטחון מים, מזון ואנרגיה בעידן של משבר האקלים ושאר האיומים הסביבתיים ואף להוות בסיס של תקווה כמסגרת לפתרון סכסוכים ובניית שלום אזורי.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון