כנס: משרד החוץ, משרד נחוץ?

דצמבר 2015
סיכומי כנסים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

ב-28 בדצמבר 2015 התקיים בכנסת כינוס מיוחד של השדולה לחיזוק מערך החוץ בראשות ח"כ ד"ר נחמן שי ומיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית. הכינוס עסק בנושא "משרד החוץ, משרד נחוץ?" ולקחו בו חלק חברי כנסת, דיפלומטים, מומחים, ועיתונאים.

להלן עיקרי הדברים שאמרו בכינוס ח"כ ד"ר נחמן שי, ח"כ יצחק הרצוג, ח"כ ציפי לבני, ח"כ ד"ר מיכאל אורן, ח"כ קסניה סבטלובה, ח"כ פרופ' מנואל טרכטנברג, ח"כ אייל בן ראובן, ח"כ חיים ילין, ח"כ איילת נחמיאס ורבין, ד"ר נמרוד גורן (ראש מכון מיתווים) ח"כית לשעבר קולט אביטל (שגרירה לשעבר), ח"כ לשעבר מגלי והבה (סגן שרת החוץ לשעבר), ברק רביד (הכתב המדיני של הארץ), ויקטור הראל (שגריר לשעבר), ערן עציון (לשעבר ראש התכנון המדיני במשרד החוץ), פרופ' יוסי שיין (אוניברסיטת תל-אביב), דניאל שק (שגריר לשעבר), וחנן גודר (יו"ר ועד עובדי משרד החוץ).

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון