לקראת מדיניות-חוץ מכלילה: כיצד להגביר את המעורבות של קבוצות אוכלוסייה שונות בנושאים הקשורים למדיניות-החוץ של ישראל?

פברואר 2019
/ שיפור מדיניות החוץ הישראלית

ההתפתחויות בזירת הדיפלומטיה העולמית, לצד מהפכת המידע, יצרו מציאות שבה קשרי החוץ אינם עוד נחלתם של גורמים רשמיים בלבד. מעורבים בהם יותר ויותר ארגוני חברה אזרחית, גופים עסקיים ויזמים פרטיים. אך נדמה שבישראל מדיניות החוץ עדין נחשבת נחלתם של מומחים, ולא זו בלבד אלא שקבוצות משמעותיות באוכלוסיה – נשים, ערבים, חרדים, עולים חדשים ותושבי פריפריה – אינן משתתפות מספיק בשיח הציבורי על יחסי החוץ, ובתהליכי קבלת ההחלטות בנושא. בין הסיבות הרבות לתופעה ניתן למנות: התרחקות מכוונות של
קבוצות אוכלוסיה מסוימות מהנושא, חוסר מודעות שלהן לפוטנציאל הגלום בהשתתפות בשיח על אודותיו, והדרה ודה-לגיטימציה של חלק מהקבוצות על ידי שאר האוכלוסייה. לאור זאת, ב-19 ביולי 2016 כינסו מכון מיתווים והמכון הישראלי לדמוקרטיה סדנה שבחנה כיצד להגביר את המעורבות של קבוצות אוכלוסייה מגוונות בנושאים הקשורים ליחסי החוץ של ישראל. בסדנה השתתפו חוקרים, דיפלומטים ונציגי קבוצות. התקיים בה דיון לגבי הצורך בשיח מכליל יותר על נושאי חוץ, האתגרים והחסמים המונעים מקבוצות מסוימות להגביר את מעורבותן בתחום זה, ותחומי העניין והחוזקות היחסיות של הקבוצות השונות. להלן עיקרי הדברים שעלו בסדנה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון