מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2014

נובמבר 2014

סקר דעת הקהל השנתי של מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית בנושא מדיניות-החוץ הישראלית נערך ב-9-11 בספטמבר 2014 על-ידי מכון רפי סמית, ובשיתוף קרן פרידריך אברט. הסקר בוצע בקרב 500 איש/ה כמדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת (מגזר יהודי וערבי, גילאי 18 ומעלה), עם טעות דגימה של 4.5%.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון