מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2017: ממצאי סקר מכון מיתווים

ינואר 2019
/ שיפור מדיניות החוץ הישראלית

סקר דעת הקהל השנתי של מכון מיתווים בנושא מדיניות-החוץ הישראלית נערך, זו השנה החמישית ברציפות, על-ידי מכון רפי סמית ובשיתוף קרן פרידריך אברט. הסקר בוצע במחצית ספטמבר 2017, בקרב 600 איש ואישה, יהודים וערבים, כמדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת, ועם טעות דגימה של 4%. מסמך זה מציג את ממצאי הסקר, בחלוקה לחמישה תחומים: מצב מדיניות-החוץ ומשרד החוץ, ישראל במשפחת העמים, סדרי עדיפויות מדיניים ויחסים בילטראליים, שיתוף פעולה אזורי, ותהליך השלום הישראלי-פלסטיני.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון