מדיניות-החוץ של ישראל והדיפלומטיה המודרנית של המאה ה-21

ניירות מדיניות והמלצות / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

מדיניות-החוץ הישראלית נדרשת להתאים עצמה לדיפלומטיה המודרנית של המאה ה-21. עליה להכיר בתפקידם הגובר של שחקנים חדשים ולייצר ממשקים בינם לבין הדיפלומטיה הרשמית, המרוכזת סביב שגרירויות. על משרד החוץ להשתמש בכלים יצירתיים וחדשניים לניהול יעיל של משאבים והכשרת הדיפלומט הישראלי החדש; לבסס שיתופי פעולה עם גופי חברה אזרחית ישראליים, שמקיימים קשרי עבודה עם מקביליהם בחו"ל ואף נוטלים חלק בעיצוב סדר היום העולמי; וליצור אפיקים לפעילות משותפת עם חברות ישראליות הפועלות בחו"ל. על ישראל גם לקחת חלק בדיפלומטיה הכלכלית שמהווה נדבך מרכזי בדיפלומטיה המודרנית. זאת, דרך הגדלת תקציב מש"ב (המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי) וייעודו למגוון רחב יותר של מדינות, ומתן מטריית הגנה לחברות ישראליות מפני קריאות לחרם כלכלי עליהן.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון