מדיניות-חוץ ישראלית עם הפנים לעולם: סיוע חוץ והשתלבות בינלאומית

דצמבר 2018
/ שיפור מדיניות החוץ הישראלית

מכון מיתווים והמכון לדיפלומטיה בינלאומית על שם אבא אבן קיימו ב-11 ביולי 2017 סדנת מומחים על הצורך במדיניות-חוץ ישראלית עם הפנים לעולם ועל הדרכים לקדם מדיניות-חוץ כזו. הסדנה סקרה את החשיבות של סיוע החוץ שמעניקה ישראל, איתרה דרכים להגדיל את היקף הסיוע ולהגביר את יעילותו, ניתחה את התועלות שבהשתלבות גדולה יותר של ישראל בזירה הבינלאומית, ובחנה את ההשלכות של מדיניות-החוץ התוקפנית יותר שאימצה ממשלת ישראל לאחרונה. הסדנה התקיימה במרכז הבינתחומי הרצליה, בהשתתפות מומחים, דיפלומטים, פקידי ממשל וראשי ארגונים. מסמך זה מסכם את המסקנות והשאלות המרכזיות שעלו במהלכה, ואינו משקף בהכרח הסכמה בין כלל המשתתפים והמארגנים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון