מדיניות-חוץ ישראלית עם הפנים לעולם

ינואר 2019
/ שיפור מדיניות החוץ הישראלית

ישראל צריכה למצב עצמה כשחקנית מובילה בזירה העולמית, ולעבור מלעומתיות מול הקהילה הבינלאומית להשתלבות בה. עליה ליטול חלק פעיל יותר בסוגיות גלובליות ולהגדיל את חלקה בסיוע חוץ. בתוך כך, על ישראל לשמר ולהעמיק את יחסיה המיוחדים עם ארה"ב תוך ביסוס מעמדה בלב הקונצנזוס הדו-מפלגתי במדינה ופנייה לקהלים חדשים בתוכה, עם דגש על קהילות המיעוטים. במקביל, עליה להפוך לנכס אסטרטגי חשוב יותר עבור ארה"ב דרך קידום השלום ושיתוף הפעולה עם מדינות האזור. בהתחשב בשינויים במאזן הכוחות העולמי, ומבלי לפגוע ביחסיה עם ארה"ב, על ישראל להגביר את נוכחותה במרחב האסייתי המתחזק ובייחוד את שיתוף הפעולה שלה עם סין. על ישראל גם לגבש מדיניות-חוץ המתחשבת ביהודי העולם. קרי, כזו שלוקחת בחשבון את השפעת פעולות ישראל על ביטחונם, משנה חלק ממסגרותיה בכדי לאפשר פלורליזם יהודי, ומאתרת בסיסים חדשים ליחסי ישראל-תפוצה, בייחוד כאלו המייצרים שותפות אמיתית.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון