מדיניות חוץ-ישראלית תומכת-שלום

ינואר 2019

מאמר זה מדגיש את החשיבות של עיגון השאיפה לשלום והחתירה המתמדת ליישוב הסכסוך הישראלי-ערבי והישראלי-פלסטיני כעקרון מנחה ויעד מרכזי במדיניות-החוץ של ישראל. המאמר מדגיש בקצרה את ההשפעה המכריעה שיש להמשכם של הסכסוכים על מדינת ישראל, מדיניות-החוץ שלה, מעמדה בעולם, ואף על עצם הלגיטימיות של קיומה התלויה בחלוקת הארץ ובפתרון הסכסוך עם הפלסטינים. הוא מזהיר מהסכנות הטמונות בגישה ומדיניות של ניהול הסכסוך. המאמר מציע ארבעה עקרונות אשר צריכים להנחות את מדיניות החוץ-הישראלית: א. השלום כמרכיב הכרחי בביטחון ישראל – עקרון שיאפשר לישראל להשיג גבולות מוכרים ובני-הגנה, ולהתמודד עם איומים בצורה יעילה ואפקטיבית יותר; ב. השלום כערך יהודי ודמוקרטי – עקרון המתמקד בשאלה הזהותית: מי אנחנו רוצים להיות ומה מניע אותנו? ג. מחויבות לשלום עם הפלסטינים – עקרון המדגיש כיצד הפעילות והצעדים השונים של ישראל צריכים להוביל את הדרך לפתרון הסכסוך; ד. כינון יחסים מיוחדים עם הפלסטינים – עקרון המתייחס לעובדה כי נגזר עלינו לחיות כאן יחד, ועל כן יש להשקיע בבניית המדינה הפלסטינית, בבניית שיתופי פעולה ובכינון יחסים טובים בין היהודים והפלסטינים במרחב.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון