מדיניות-חוץ פרוגרסיבית כלפי מזרח תיכון משתנה

דצמבר 2018
/ ישראל ואירופה

במזרח התיכון שוררת כיום מציאות חדשה, שנובעת מהשינויים שהתחוללו באזור בעקבות האביב הערבי. מציאות זו מתאפיינת באתגרים ביטחוניים ובשינויים בתפקידים האזוריים שממלאות רוסיה, ארה"ב ומדינות אחרות. היא מושפעת גם מתהליכים גלובליים, כמו התגברות הפופוליזם והלאומנות, ומעמידה את הסדר הבינלאומי במבחנים חדשים. לאור זאת, התקיים בברלין ב-23-21 ביוני 2017 הסבב השלישי של הטריאלוג המדיני הישראלי-גרמני-אמריקאי של קרן פרידריך אברט, מיתווים – המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית, וה-Institute East Middle, בהשתתפות דיפלומטים, פוליטיקאים, חוקרים, פעילי חברה אזרחית, וראשי מכוני מחקר ומדיניות. הדיונים התמקדו בסוגיות שקשורות למדיניות גרמניה וארה"ב ביחס למזרח התיכון, לתהליך השלום הישראלי-פלסטיני, למלחמה בסוריה והשלכותיה, ולתפקידן של תורכיה, איראן וקטאר. הטריאלוג כלל תדרוכים ודיונים עם חברי פרלמנט וגורמי מדיניות גרמנים, והושם בו דגש על ניתוח והבנה של נקודת המבט הגרמנית. מסמך זה מסכם את התובנות העיקריות שעלו במהלך סבב השיחות. הוא איננו משקף בהכרח הסכמה בין כלל המשתתפים והארגונים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון