מזרח אגן הים התיכון: דינמיקות חדשות והזדמנויות לשיתוף פעולה

נובמבר 2018
/ ישראל ואגן הים התיכון

ב-25 באפריל 2018 קיימו מכון מיתווים ו-EuroMeSCo (רשת המחקר האירופית-ים תיכונית) פאנל ציבורי בירושלים על דינמיקות חדשות והזדמנויות לשיתוף פעולה במזרח אגן הים התיכון, לרגל השקת פרסום חדש שנכתב על ידי קבוצת מחקר בינלאומית. באירוע נדונו האפשרויות להקמת מסגרות ביטחון אזוריות במזרח הים התיכון, ההשלכות של תגליות הגז הטבעי על היחסים בין מדינות האזור, וההשפעות האזוריות של המלחמה בסוריה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון