ארגוני סביבה כשחקנים בתהליך השלום

מחקרים / תהליך השלום הישראלי פלסטיני

סוגיות סביבתיות חוצות גבולות בין מדינות וקווים פוליטיים שנוצרו בידי בני אדם. בעיות סביבתיות משותפות ומצבים של תלות הדדית, עשויים להחמיר סכסוכים בין קהילות, אך יכולים גם ליצור הזדמנויות לשיתוף פעולה. מאמר זה דן ביכולתם של ארגונים אזרחיים להשתמש בנושאים סביבתיים כפלטפורמה לקידום השלום באזור ובייחוד לקידום שלום בין ישראלים ופלסטינים? המאמר מתמקד בשלושה ארגונים, שעבורם שיתוף פעולה ישראלי-פלסטיני מהווה נדבך מרכזי בפעילותם: אקופיס (EcoPeace Middle East), מכון הערבה ללימודי הסביבה וקומט (Comet Middle East). המאמר מציג את מגוון הפעילויות של ארגונים אלה – החל מקידום ועידוד שיתוף פעולה בין גורמים מדיניים, דרך חינוך ומפגשים בין יחידים וקבוצות משני הצדדים, וכלה בטיפול בבעיות הקשורות במים (בעיקר טיפול בביוב וזיהום נחלים) ובאנרגיה. כמו כן מוצגים ההישגים הלא מבוטלים של שלושת הארגונים לאורך השנים, כמו גם הקשיים הניכרים עמם הם מתמודדים. מתוך סקירת הפעילות שלהם מוצגות כמה מסקנות והמלצות עבור ארגוני סביבה ועבור כל מי שמתעניין בתחום ובעתיד היחסים בין ישראלים ופלסטינים.

מחקר זה נכתב בשיתוף עם מכון דייויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון