מכתב הערכה מראש ממשלת ישראל מר יאיר לפיד למכון מיתווים

דצמבר 2022

מכתב הערכה מראש ממשלת ישראל מר יאיר לפיד לפעילות מדיניות החוץ של מכון מיתווים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון