ממצאי סקר דעת קהל בנושא מדיניות-חוץ לקראת הבחירות לכנסת ה-22

ספטמבר 2019

מסמך זה מציג ממצאי סקר דעת קהל שקיים מכון מיתווים לקראת הבחירות לכנסת ה-22 ושבחן את מי הציבור רוצה לראות מכהן בתפקיד שר/ת החוץ, עד כמה נתפסת החלשת משרד החוץ כפוגעת בביטחון הלאומי, וכיצד מעריך הציבור את תפקוד הממשלה היוצאת בתחומי מדיניות-חוץ מרכזיים. הסקר בוצע על ידי מכון רפי סמית ובשיתוף קרן פרידריך אברט, בין 14 ל-21 באוגוסט 2019 ובקרב 700 איש/ה, יהודים וערבים, כמדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל. טעות הדגימה בו היא 3.5%.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון