מעורבות הפלסטינים אזרחי ישראל בארגוני השלום

נובמבר 2018

"מדיניות חוץ מכלילה" היא אחד העקרונות המנחים של תפיסת מדיניות-חוץ חדשה לישראל, שניסח צוות חשיבה של מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית. אחד המרכיבים המרכזיים של מדיניות-חוץ מכלילה מתייחס להכרח במעורבותם של נציגים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בישראל בסוגיות שקשורות ליחסי חוץ. בהקשר זה, יש חשיבות מיוחדת להשתתפות הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל. זאת לא רק בשל גודלה היחסי של אוכלוסייה זו בקרב הציבור הישראלי (8.20 אחוזים נכון לשנת 2016), אלא גם בשל הרלבנטיות הייחודית שלה לסוגיות ליבה במדיניות-החוץ של ישראל, בעיקר פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני והיחסים בין ישראל לעולם הערבי. לפלסטינים אזרחי ישראל יכולה להיות השפעה חיובית רבה על קידום נושאים אלו ביחסי החוץ של ישראל, והפוטנציאל של השפעה זו טרם מומש. קידום נושאים אלה עשוי גם להשפיע לטובה על מרקם החיים של הפלסטינים אזרחי ישראל. למרות החשיבות של השתתפותם בגיבוש מדיניות-החוץ ויישומה, מעורבותם של הפלסטינים אזרחי ישראל בנושאים אלו דלה ביותר הן במסגרות רשמיות והן בחברה האזרחית. כך עלה בשתי סדנאות שערכו מכון מיתווים ועמותת יוזמות קרן אברהם בנצרת ובירושלים במהלך שנת 2014. הסדנאות שימשו נקודת מוצא למחקר זה, הבוחן את היקף ההשתתפות והמעורבות של פלסטינים אזרחי ישראל בארגוני חברה אזרחית הפועלים למען קידום השלום.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון