משרד החוץ

פרופ' עוזי ארד פברואר 2019

היחלשותו במרוצת השנים של משרד החוץ, לעומת המשרדים והגופים האחרים המופקדים על נושאי חוץ וביטחון, פוגעת ביכולותיה של מדינת ישראל לקדם מדיניות חוץ וגם גורעת מתהליך קבלת ההחלטות בצמרת. לעומת מערכת הביטחון ומערכות המודיעין, סמכויות ומשימות שאמורות להיות לחם חוקו של משרד החוץ נקרעו ממנו ופוזרו בין משרדים וגופים שונים, ומקומו נגרע למעשה מהמערכת. בעשורים האחרונים הצטמצם והלך מרחב פעולתו של משרד החוץ, שתרומתו ואיכות אנשיו בשנים שקדמו לכך היו רבות ומוחשיות בכל התחומים הקשורים לביטחון הלאומי ולמדיניות החוץ, וזאת בכל רחבי תבל. השחיקה אירעה מסיבות מגוונות, בין היתר מכיוון שמערכת הביטחון, קהילת המודיעין ולעתים גורמים של משרד ראש הממשלה נטלו נתחים של המלאכה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון