מתווה לפעילות מדינית ישראלית מול סוריה: הכלה תוך שמירה על האינטרסים החיוניים

דצמבר 2018

השיח הציבורי בימים האחרונים, בעקבות חדירת המל"ט האיראני לתחום האווירי הישראלי והתגובה הישראלית, התמקד בעיקר במישור הביטחוני-צבאי, ובדרכי ההתמודדות הביטחוניים עמו. אולם, המצב בזירה הסורית הופך יותר ויותר לסוגיה מדינית עבור ישראל, שדורשת הפעלת ערוצים דיפלומטיים מורכבים ורגישים מול שחקנים שונים בקהילה הבינלאומית. המהלך האיראני מהווה אמנם צעד מסלים, אף כי אינו צריך להתקבל בהפתעה. מדובר בעליית מדרגה בחילופי המסרים בין שני הצדדים, אולם יש להניח שבישראל ציפו לכך, שבמוקדם או במאוחר הפעולות הישראליות, על-פי מקורות זרים ו/או סורים, יגררו תגובה נגדית. ככלות הכול, המשטר הסורי הגיב במספר מקרים בעבר בירי לתקיפות שייחס לישראל. מבחינה זו, מדובר בניסיון סורי-איראני לעצב מעין קווים אדומים עדכניים, שעיקרם כי לא לעולם חוסן מבחינת חופש הפעולה הצבאי ממנו נהנתה ישראל בסוריה זה תקופה ממושכת.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון