נכסיות אקלימית: האיחוד האירופי, ישראל ושיתוף פעולה אזורי

ניירות מדיניות והמלצות

נייר מדיניות זה טוען כי נכסיות האיחוד האירופי עבור ישראל בתחום האקלים מובילה בפער ניכר בהשוואה לכל גוף או מדינה אחרים. הנייר עומד על הפערים שבין מדיניות האקלים של האיחוד האירופי לבין זו של ישראל, על החוזקות והחולשות של כל צד, ועל הכלים האקלימיים שהאיחוד האירופי מעמיד לרשות ישראל ושכנותיה בדרום הים התיכון. הנייר מתמקד בנכסיות הדו-כיוונית לנוכח האתגר האקלימי, ובוחן את הצעדים שיש לנקוט בהם מצד ישראל והאיחוד האירופי כדי לממש נכסיות זו באופן מיטבי ביחסים הבילטרליים ובמסגרות האזוריות.

 

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון