סיכום פאנל של מכון מיתווים ומכון דיוויס

ינואר 2019
/ תהליך השלום הישראלי פלסטיני

ב-13 ביוני 2017 קיימו מכון מיתווים והמכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס יום דיונים משותף במסגרתו בחנו את ההשפעה שיש לסכסוך הישראלי-פלסטיני על מדיניות-החוץ הישראלית. הדיונים התבססו על מחקרים וניירות מדיניות שפרסם לאחרונה מכון מיתווים, ובהם עקרונות מנחים לתפיסת מדיניות-חוץ חדשה, מאמר של יעל פתיר בנושא מדיניות-חוץ ישראלית תומכת-שלום, וסקר דעת קהל שנערך בתחילת חודש יוני בשיתוף קרן פרידריך אברט ושבחן את יחסי ישראל עם ארצות הברית, אירופה והמזרח התיכון לאור הסכסוך המתמשך.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון