עקרונות מנחים למדיניות-חוץ ישראלית כלפי מזרח אגן הים התיכון

מרץ 2019
ניירות מדיניות והמלצות / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

מזרח אגן הים התיכון מהווה בשנים האחרונות את אחד ממוקדי העניין הבולטים מצד מעצמות, מדינות באזור ומחוצה לו, וחברות בינלאומיות .התפתחויות גאו-פוליטיות אזוריות, כמו גם הזדמנויות כלכליות סביב גילויי הגז הטבעי בים התיכון בשנים האחרונות, תורמות למגמה זו והפכו את מזרח אגן הים התיכון לתת-אזור מובחן הנתפס כבעל מאפיינים ייחודיים. לישראל תפקיד מרכזי בהתפתחות זו. הדיפלומטיה הישראלית זיהתה נכוחה מגמות אלו, והיא פעילה ודומיננטית באזור בהצלחה לא מבוטלת. גילוי הגז הטבעי במים הכלכליים של ישראל מעניק לה מנעד רחב יותר לפעילות מדינית, וישראל פועלת לקדם יחסים עם מגוון מדינות באזור, כולל כאלה שמסוכסכות זו עם זו. הציבור הישראלי רואה בים התיכון מרחב זהותי מרכזי, כפי שבא לידי ביטוי במדד מדיניות-החוץ הישראלית של מכון מיתווים לשנת 2018, בו 22 אחוזים  שציינו את מהנשאלים ציינו שישראל שייכת בראש ובראשונה לאזור זה (לעומת 28 אחוזים שציינו את המזרח התיכון, ו-23 אחוזים שציינו את אירופה).

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון