עקרונות מנחים לתפיסת מדיניות-חוץ חדשה לישראל

מרץ 2015
ניירות מדיניות והמלצות / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

לישראל חסרה תפיסת מדיניות-חוץ סדורה, והדבר נותן את אותותיו על מעמדה בעולם, על תפקידו של מערך החוץ בתהליכי קבלת החלטות, ועל התנהלות הדיפלומטיה הישראלית.

מדיניות-החוץ הישראלית מוצאת עצמה פעמים רבות כפופה לשיקולי ביטחון ומרוכזת במאמצי הסברה, במקום לקדם מהלכים מדיניים שיאפשרו לישראל התחלה חדשה במשפחת העמים, שייכות אזורית, מיצוי פוטנציאל, ביטחון ושגשוג.

מיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית פועל לשנות זאת. בשנים 2014-15 גיבש צוות חשיבה רב-תחומי של המכון הצעה לתפיסת מדיניות-חוץ חדשה לישראל, אשר מסמך זה מציג את עיקריה.

התפיסה החדשה היא של מדיניות-חוץ תומכת-שלום, רב-אזורית, עם הפנים לעולם, מודרנית ומכלילה, אשר נשענת על מספר אבני יסוד: בניית יחסים, נקיטת יוזמה, הדגשת סיכויים, גמישות ורב-ממדיות, וערכיות.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון