פורום הגז האזורי: עידן חדש במזרח אגן הים התיכון?

כל הפרסומים / ישראל ואגן הים התיכון

פורום הגז האזורי, שהושק במחצית ינואר בקהיר, מהווה התפתחות בעלת חשיבות מדינית והוא תוצאה ישירה של גילויי הגז הטבעי במזרח אגן הים התיכון בשנים האחרונות. המסגרת החדשה כוללת שבע חברות – מצרים, ישראל, יוון, קפריסין, ירדן, איטליה והרשות הפלסטינית – ומבוססת על שורת עקרונות שינחו את פעילותן של המדינות החברות/מייסדות. בין היתר, הן מתחייבות לכבד את זכויות המדינות החברות ביחס למשאביהן הטבעיים ובהתאם לחוק הבינלאומי, להעמיק את שיתוף הפעולה ביניהן כדי לגבש מדיניות משותפת לפיתוח שוק אזורי, לשמור על הסביבה ועוד.

בקהיר נקבע גם כי הפורום פתוח למדינות נוספות, במידה שתקבלנה את הכללים והעקרונות לאורם הוא פועל. המסר מופנה, כמובן לשתי הנעדרות הראשיות מהפורום – תורכיה ולבנון: תורכיה, שמביטה על ההתארגנות החדשה, ובצדק מסוים, כמסגרת לעומתית (לאור החברות בה של מדינות עמן תורכיה מסוכסכת ברמות שונות); ולבנון, שניתן לשער כי לא יכלה להרשות לעצמה לנכוח באותה מסגרת בה נמצאת ישראל, למרות שגם במימיה הכלכליים יש פוטנציאל למציאת גז טבעי (ואולי גם נפט). נוכחותו של סגן שר האנרגיה האמריקני במפגש בקהיר היתה חשובה, שכן היא יכולה להתפרש כתמיכה אמריקנית במסגרת החדשה, ובשיתוף הפעולה שהולך ונרקם במזרח אגן הים התיכון.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון