פירות השלום הישראלי-ירדני עדיין על העץ

דצמבר 2018

לאחר חצי שנה של משבר בין ישראל לירדן, שגריר חדש, אמיר וייסברוד, צפוי להגיע בקרוב לירדן, ולחדש במלואה את פעילות השגרירות. עובדה זו לא תתפוס את הכותרות הראשיות בעיתונים. הסכם השלום הישראלי-ירדני כמעט שאינו זוכה להתייחסות בשיח הציבורי הישראלי. רבים בציבור אינם מודעים ליתרונותיו ולחשיבותו. היחס ברחוב הירדני להסכם השלום עם ישראל אף גרוע יותר, ומתאפיין בעוינות והתנגדות לכל ביטוי של קשר עם ישראל. אולם מדובר ביחסי שלום בעלי פוטנציאל אדיר, שמעט בלבד ממנו ממומש.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון