עקרונות מנחים לתפיסת מדיניות-חוץ חדשה לישראל

אוקטובר 2018

לישראל חסרה תפיסת מדיניות-חוץ סדורה, והדבר נותן את אותותיו על מעמדה בעולם, על תפקידו של מערך החוץ בתהליכי קבלת החלטות, ועל התנהלות הדיפלומטיה הישראלית. מדיניות-החוץ הישראלית מוצאת עצמה פעמים רבות כפופה לשיקולי ביטחון ומרוכזת במאמצי הסברה, במקום לקדם מהלכים מדיניים שיאפשרו לישראל התחלה חדשה במשפחת העמים, שייכות אזורית, מיצוי פוטנציאל, ביטחון ושגשוג. מכון מיתווים פועל לשנות זאת. צוות חשיבה רב-תחומי שפעל במסגרת המכון גיבש הצעה לתפיסת מדיניות-חוץ חדשה לישראל, אשר מסמך זה מציג את עיקריה. התפיסה החדשה היא של מדיניות-חוץ תומכת-שלום, רב-אזורית, עם הפנים לעולם, מודרנית ומכלילה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון