צה"ל, מדיניות החוץ ומדיניות הביטחון

פרופ' גבי שפר אוגוסט 2015
ניירות מדיניות והמלצות / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

צה"ל ומערכת הביטחון משפיעים במידה רבה לא רק על מדיניות הביטחון של ישראל אלא גם על מדיניות החוץ שלה. מצב זה נוצר כתוצאה מהדומיננטיות של שיקולי ביטחון על שיקולים דיפלומטיים בציבוריות הישראלית, ומהעובדה שמערכת הביטחון עוסקת במקרים רבים גם בסוגיות בינלאומיות הקשורות ליחסי חוץ (כגון מכירת נשק למדינות זרות וניהול-בפועל של מערכות יחסים עם מדינות באזור, דוגמת מצרים וירדן).

לפי תפישות מקובלות במדינה דמוקרטית, חברי הממשלה (ראש הממשלה, שרים בכירים והפקידות הבכירה) הם בעלי המעמד הבכיר בתהליכי קביעת מדיניות החוץ והביטחון ובפיקוח על ביצועה. הטענה המקובלת בהקשר זה, הנגזרת מהמעמד הפורמלי של אישים אלה ושל המוסדות שבהם הם משרתים, היא כי למעשה הם הפוסקים האחרונים בתחומי מדיניות אלו.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון