קוסובו ויחסיה עם ישראל

אפריל 2015
סיכומי כנסים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

בפברואר 2015 ביקר בישראל אנוור הוג'אי מקוסובו – חבר פרלמנט, יו"ר ועדת החוץ, ושר החוץ לשעבר. מטרת הביקור הייתה לקדם פרק חדש ביחסים בין ישראל לקוסובו, ובמהלכו נפגש מר הוג'אי גם עם מכון מיתווים ושוחח עם קבוצת מומחים שהזמין המכון. הפגישה התמקדה במצב החברתי-פוליטי בקוסובו, במעמדה הבינלאומי, וביחסי קוסובו-ישראל. מסמך זה מסכם את עיקרי הדברים שנשא מר הוג'אי במהלך הפגישה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון