שאלת ירושלים במתווה השלום של ג'ון קרי

פברואר 2019

מזכיר המדינה האמריקאי ג'ון קרי הציג בנאומו עקרונות להסכם קבע ישראלי-פלסטיני ואחד הסעיפים במתווה שהציג עסק בשאלת ירושלים שאותה הגדיר :"הנושא הרגיש ביותר עבור שני הצדדים". קרי הציג בנאומו עקרונות כלליים מאוד ומעורפלים, וזאת בשונה מהפרמטרים שהציג הנשיא קלינטון בדצמבר 2000, וכך גם בהתייחסותו לפתרון בירושלים. מתווה קרי בשאלת ירושלים כולל שלוש נקודות מרכזיות: הכרה בירושלים כבירת שתי המדינות, שמירה על הסטטוס קוו במקומות הקדושים והבטחת חופש הגישה אליהם, והתנגדות לחלוקה פיזית נוקשה של העיר כפי שהיה ב-1967. המאמר מנתח את הצעתו של קרי לפתרון בירושלים ובוחן אותה בהשוואה לעמדות ולהצעות שהועלו במהלך סבבי משא ומתן שהתרחשו בעבר בנושא זה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון