תועלות אפשריות מהצגת פרמטרים אמריקאים לפתרון שתי-המדינות

פברואר 2019

לקראת סיום כהונתו של נשיא ארה"ב ברק אובמה, נידונה האפשרות שטרם עזיבתו את הבית הלבן הוא יציג את הפרמטרים שלו להסדר קבע ישראלי-פלסטיני, בדומה למהלך שעשה הנשיא ביל קלינטון בשנת 2000. חלון ההזדמנויות הרלבנטי לשם לכך הוא בין מועד הבחירות לנשיאות ארה"ב (8 בנובמבר 2016) למועד חילופי הנשיאים (20 בינואר 2017).

במידה שנשיא ארה"ב אכן יחליט להציג פרמטרים לפתרון שתי-המדינות, יעמדו לרשותו אפשרויות שונות לעשות כן. הוא יוכל לשאת נאום נשיאותי, ולהסתפק בכך; הוא יוכל להביא את תוכן הנאום לאשרור בלתי-מחייב בגוף או פורום רב-לאומי (דוגמת הקוורטט או ועידה בינלאומית); והוא יוכל להעלות את הפרמטרים כהצעת החלטה מחייבת במועצת הביטחון של האו"ם. לרשות נשיא תעמודנה גם אפשרויות שונות באשר לאופן ניסוח הפרמטרים עצמם. הוא יוכל להסתפק בנוסח כללי או לגבש נוסח מפורט יותר; הוא יוכל לנסות לרצות את הצדדים על-ידי גיבוש נוסח מרוכך יחסית או לגבש נוסח תקיף יותר שיאתגר את העמדות של המנהיגות הישראלית והפלסטינית הנוכחית.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון