תוצאות הבחירות לכנסת ה-20 ויחסי החוץ של ישראל

מרץ 2015
כל הפרסומים / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

לניצחון הימין בבחירות לכנסת ה-20 צפויות להיות השלכות משמעותיות על מדיניות-החוץ של ישראל, ובייחוד על עתיד היחסים עם ארה"ב ועם הפלסטינים. הצהרות שנשמעו מצד בכירים בקהילה הבינלאומית בימים שלאחר הבחירות מעידות על משברים עתידיים שצפויים בחזיתות אלו. מסמך זה מרכז תגובות ראשונות לתוצאות הבחירות ולהשלכות אפשריות שלהן על יחסי החוץ של ישראל, מאת מומחים במיתווים – המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית – ד"ר נמרוד גורן, ד"ר עידו זלקוביץ', ד"ר עילי זלצמן, כמאל-עלי חסאן, וד"ר דליה שיינדלין.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון