תפקידם של דיפלומטים לשעבר בציבוריות הישראלית

מרץ 2019
ניירות מדיניות והמלצות / שיפור מדיניות החוץ הישראלית

בכל שנה מסיימים את עבודתם במשרד החוץ עובדים ותיקים בעלי ניסיון דיפלומטי רב אותו צברו בעשרות שנות שירות. הם לוקחים עמם כישורים מדיניים, היכרות עם מדינות וארגונים שונים, רשת ענפה של קשרים חברתיים אותם פיתחו ברחבי העולם, יכולות ניתוח ויצירת קשרים, והבנה עמוקה של הזירה הבינלאומית ושל מקומה של מדינת ישראל בין העמים. זהו ניסיון יקר ערך, אשר למרבה הצער, במקרים רבים מדי, יורד לטמיון. צוות חשיבה של מכון מיתווים, אשר גיבש מסמך המלצות לחיזוק מערך החוץ הישראלי, התייחס לתפקידם האפשרי של עובדי משרד החוץ לעת פרישתם, בחיזוק השיח המדיני בציבוריות הישראלית, ובתמיכה מתמשכת מבחוץ במערך החוץ ומדיניות-החוץ. ב-3 בפברואר 2019 קיים מכון מיתווים דיון שולחן עגול בנושא, בו לקחו חלק דיפלומטים בכירים לשעבר (ובהם גם מנכ"לים וסמנכ"לים לשעבר של משרד החוץ) ומומחים רלבנטיים. במהלך הדיון, אשר התקיים בשיתוף קרן פרידריך אברט, הובאו דוגמאות מהמתרחש במדינות אחרות, שורטטה בקווים כלליים תמונת המצב בארץ, אופיינו האתגרים העומדים בפני מימוש מיטבי של אפשרויות ההשפעה של פורשי משרד החוץ, והוצעו כמה כיוונים להמשך חשיבה ופיתוח לשיפור המצב.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון