אנרגיה ככלי לקידום שלום ישראלי-פלסטיני

מאמר זה מתמקד בתחום האנרגיה ככלי לקידום יחסי שלום בין ישראל והפלסטינים. המאמר מציג כיצד היחסים האנרגטיים בין ישראל והפלסטינים משקפים במידה רבה את מערכת היחסים הקיימת בין הצדדים, ואת הפוטנציאל שיש בתחום זה לתרום לשינוי היחסים ולקידום שיתופי פעולה ושלום. משק האנרגיה והיחסים האנרגטיים בין ישראל והפלסטינים, מעצבים במידה רבה את רמת שירותי האנרגיה ותשתיות החשמל בגדה המערבית. כפי שמראה המאמר, נכון להיום, מדובר על על מציאות של יחסי-תלות שאינם מטיבים עם הצדדים. המאמר מצביע על מספר יוזמות עכשוויות שמטרתן לחזק את העצמאות האנרגטית של הפלסטינים, ואת הביטחון האנרגטי. יחד עם זאת מדגיש המאמר את המתחים הקיימים בניהול משק האנרגיה במקרה הישראלי-פלסטיני, כגון המתח בין עצמאות אנרגטית לעוני אנרגטי בגדה המערבית, ובין התמודדות עם משבר האקלים לביטחון אנרגטי. לבסוף, טוען המאמר כי קיים הכרח לבחון את תחום האנרגיה כחלק אינטגרלי ממערכת היחסים הפוליטיים-מדיניים בין ישראל והפלסטינים, ולהתמודד עם המתחים השונים ולקדם שיתופי פעולה אנרגטיים לאור תמונת העתיד הרצויה של חיי שלום.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון