ישראל ותכנית המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי "הורייזון אירופה" 2021 – 2027: הזדמנויות ואתגרים

מחקר וחדשנות הם אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של ישראל ומקור לחוסן כלכלי ואף בטחוני. תכנית המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי "הורייזון" היא התכנית הגדולה ביותר בעולם מבחינת תקציב ומספר המדינות המשתתפות. השתתפות ישראל בתכניות אלו של האיחוד תרמה משמעותית לפיתוח המחקר והחדשנות בה ובאיחוד האירופי. ישראל עומדת להיכנס לתכנית "הורייזון אירופה" לשנים 2021-2027, אולם בתנאי כניסה שונים ופחות טובים מבעבר. תכנית המחקר היא מספינות הדגל המשמעותיות ביותר ביחסי ישראל והאיחוד. נייר זה סוקר את הרווחים והיתרונות הרבים הנובעים מהשתתפות ישראל בתכנית, לצד ההגבלות החדשות והסיכונים הקיימים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון