עשור מטלטל, אך מוצלח, יחסית: מדיניות ישראל במזרח-התיכון, 2020-2010

מדיניות ישראל במזרח-התיכון, 2020-2010 מחקרים / ישראל והמזרח התיכון

העשור האחרון עמד בסימן שינויים מרחיקי-לכת במערכת המזרח-תיכונית. ישראל, שחקנית חשובה במערכת, הושפעה אף היא משינויים אלה. מאמר זה ,שנכתב על ידי יוגב אלבז ואלי פודה, בוחן את מדיניות החוץ הישראלית במזרח-התיכון בעשור האחרון לאור הטלטלות האזוריות. המאמר פותח בהצגת סקירה היסטורית אזורית בה מודגשות ההשלכות ארוכות הטווח של "האביב הערבי". בהמשך מאפיין המאמר את המגמות ביחסי החוץ של ישראל במזרח-התיכון, ומדגיש את המטרות העיקריות ודפוסי פעולתה. לבסוף מספק המאמר מבט לעתיד הכולל הצעות לשימור ולשיפור במדיניות החוץ הישראלית במזרח התיכון.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון