ישראל ואגן הים האדום: אתגרים והזדמנויות

מאמר זה סוקר ומנתח את התהפוכות שאגן הים האדום עבר במהלך השנתיים האחרונות הכוללות תהליכי שלום, שינויי שלטון, מאבקים על הגמוניה בין מעצמות ושחקנים אזוריים, סכסוכים מקומיים, התהוות בריתות אזוריות, גילויי מרבצי גז ואסונות טבע. המאמר בוחן כיצד התפתחויות אלו מעניקות הזדמנויות רבות ומעמידות אתגרים משמעותיים לישראל בתחום המדיני, הביטחוני, הסביבתי והכלכלי. על ישראל להכיר בחשיבות הגדלה והולכת של הים האדום עבורה, ולהפנות תשומת לב קפדנית להתרחשויות במרחב זה, על מנת לעצב ולהוציא לפועל מדיניות סדורה ויעילה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון