עקרונות והמלצות למדיניות ישראל כלפי האיחוד האירופי –
המלצות צוות חשיבה של מכון מיתווים

היחסים עם האיחוד האירופי הם נכס אסטרטגי ומרכיב מרכזי עבור מדינת ישראל. אירופה היא שותפת הסחר הגדולה של ישראל, מקור הזדהות נורמטיבי וערכי, מקור לתמיכה מדינית וביטחונית, שותפת מימון המחקר והחדשנות הראשית של ישראל, וכן שותפה ליצירה תרבותית. חשיבותו של הקשר בין ישראל והאיחוד האירופי מחייב את ישראל להפנות תשומת לב ומשאבים לשימורו, ואף להעמקה ולהרחבה שלו. מסמך זה מציג עקרונות והמלצות למדיניות ישראל כלפי  האיחוד האירופי, בארבעה תחומים מרכזיים – ההתנהלות הישראלית ביחס לקשר עם האיחודהאירופי, היחסים המדיניים, היחסים האזרחיים והיחסים הכלכליים – כפי שגובשו על ידי צוות חשיבה במכון מיתווים שכלל את ד"ר מאיה שיאון-צדקיהו, ד"ר נמרוד גורן, השגריר בדימוס אביתר מנור, ח"כ ניצן הורוביץ (בתקופה בה לא כיהן בכנסת), ד"ר אייל רונן, רענן אליעז, ד"ר רועי קיבריק ומירב כהנא-דגן. צוות החשיבה פעל בשיתוף קרן פרידריך אברט.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון