שיתוף פעולה בין ישראל למדינות ערב: כיצד זה עובד ברמה האזרחית?

מחקרים / ישראל והמזרח התיכון

מחקרם של ד"ר רועי קיבריק ועינת לוי עוסק בשיתופי פעולה אזרחיים שמתקיימים בין ישראלים ותושבי מדינות ערב, בתחומי סביבה, ספורט, תרבות, תיירות, דת ומורשת, סיוע הומניטרי, רפואה, מדע ומחקר. המאמר מציג ומנתח דוגמאות לשיתופי פעולה, ומזהה גורמים שמסייעים לקיומם והצלחתם. המאמר גם מציג את תרומתו האפשרית של שיתוף פעולה אזרחי אזורי לקידום תהליך שלום מדיני בין ישראל לשכנותיה.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון