הדו"ח הדיפלומטי 2019 – 2020

הדו"ח הדיפלומטי הוא פרסום חודשי של מכון מיתווים בעריכת ד"ר רועי קיבריק. הדו"ח סוקר התפתחויות אחרונות במדיניות-החוץ האזורית של ישראל, בדגש על יחסי ישראל והפלסטינים, יחסי ישראל עם המזרח התיכון, אירופה ואגן הים התיכון, ותפקוד מערך החוץ. מדי ששה חודשים מפרסם המכון מסמך שסוקר מגמות חצי-שנתיות במדיניות-החוץ האזורית של ישראל, שמתבסס על גיליונות הדו"ח הדיפלומטי ושאותו עורכים ד"ר רועי קיבריק וד"ר נמרוד גורן.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון