מדד מדיניות-החוץ הישראלית לשנת 2020

סקר דעת הקהל השנתי השמיני של מכון מיתווים על מדיניות-החוץ הישראלית נערך בספטמבר 2020 . הסקר בוצע על- ידי מכון רפי סמית ובשיתוף קרן פרידריך אברט, בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל (700 איש ואישה, יהודים וערבים) ועם טעות דגימה של 3.5%. הדו"ח המלא מציג את ממצאי הסקר, בחלוקה לארבעה תחומים: מערך החוץ הישראלי, יחסי החוץ של ישראל, ישראל והאזורים סביב לה וישראל והפלסטינים.

ניוזלטרצרו קשרתמיכה במכון